Echtscheidingen

 
Als je in België huwde en er ook scheidt, schrijft de dienst burgerlijke stand van de plaats waar je trouwde dit vonnis of arrest in zijn registers.
Als je in een ander land huwde, wordt dit door de dienst burgerlijke stand van Brussel ingeschreven.
 
Nadat de rechter een uitspraak gedaan heeft, stuurt de griffier een kopie van het vonnis naar de dienst burgerlijke stand van je trouwplaats.