Dieren

Hondenpoepzakjes gratis te verkrijgen
 
Het gemeentebestuur ontvangt nog steeds regelmatig meldingen van hondenpoep op het openbaar domein.
 
Wandelen mag dan wel een gezonde ontspanning zijn voor de hond en het baasje, maar om wandelwegen, bermen en grasvelden niet te bevuilen, ruimen hondenbezitters de poep van hun dier op.
Hondenpoep ontsiert onze voetpaden en grasperken. Als men er in trapt brengt men het daarenboven te samen met de stank mee naar binnen.

Ook heeft elkeen er begrip voor dat bij bezoek aan een overledenen op de gemeentelijke begraafplaatsen de geliefde hond mee langs gaat. Helaas wordt ook aldaar hondenpoep aangetroffen.
Het is nochtans veel aangenamer als trottoirs, pleintjes, speelterreinen, grasveldjes en begraafplaatsen proper opgeruimd en hondenpoepvrij zijn!

Het gemeentelijk politiereglement voorziet daarom dat elke hondenbegeleider in de openbare ruimte de uitwerpselen (hondenpoep en/ of urine) van zijn hond onmiddellijk moet verwijderen. Hij is daarom verplicht steeds in het bezit te zijn van ten minste één zakje voor de uitwerpselen. Wie zich hier niet aan houdt riskeert een boete van maximum 250 euro.

Om tegemoet te komen aan deze verplichting stelt het gemeentebestuur gratis poepzakjes ter beschikking. Deze zijn verkrijgbaar aan de infobalie van het gemeentehuis.

Overlast door uw hond kan u voorkomen:
- Leer uw hond van jongs af meteen in de goot plassen. Met een beetje geduld lukt dat wel.
- Laat uw hond, jong of oud, regelmatig uit, zodat hoge nood niet tot verrassingen leidt.
- Kies de uitlaatroute zodanig dat uw hond het voetpad niet hoeft te gebruiken.
Samen werken wij zo aan een nette gemeente.

Meer info? Dienst leefmilieu - 054 59 61 80 of mail naar milieu@galmaarden.be
 
 
 
Vossen
De vos heeft zich de laatste jaren in Vlaanderen sterk verspreid. Dit is een volledig natuurlijk proces maar desondanks werd in het verleden vaak een beschuldigende vinger uitgestoken naar natuurverenigingen die deze dieren zouden uitzetten. Door de uitbreiding van beide soorten in Vlaanderen komen steeds meer mensen met deze dieren in contact wat geregeld tot wrevel leidt.

Vossen zijn vernuftige jagers die hun taak "zoeken naar voedsel” erg grondig uitvoeren. Problemen met de vos treden meestal op als hij een kippenhok ontdekt. De vos is een opportunist en wanneer hij de kans krijgt om een makkelijke prooi als kippen of ander klein pluimvee te verschalken zal hij dit zeker niet nalaten.

Een vos in een kippenhok raakt zodanig opgewonden door de panikerende kippen dat hij meer kippen gaat doden dan hij eigenlijk kan opeten. Dit is instinctief gedrag en kenmerkend voor de vos. Hierdoor kan de schade van een vos behoorlijk oplopen.

De vos jaagt vrijwel uitsluitend ’s nachts. Bij kippenschade overdag gaat het in de meeste gevallen om loslopende of verwilderde honden.

De enige afdoende oplossing om schade door vossen te vermijden is zorgen voor een voldoende afgesloten kippenhok. De vos verdelgen heeft misschien een tijdelijk effect, maar het vrijgekomen territorium kan snel ingenomen worden door een nieuw exemplaar uit de buurt en de overlast start opnieuw. Alle vossen uitroeien is een utopie en een gedachte die niet meer bij deze tijd hoort. Je zou ook kunnen stellen dat wanneer getracht wordt de vossenpopulatie voldoende uit te dunnen, dit een oplossing is. Dit kan weliswaar de frequentie van vossenschade enigszins verminderen maar zonder afdoende preventieve maatregelen zal er nog steeds schade blijven bestaan. Bovendien wegen de baten niet op tegen de kosten van een dergelijke grootscheepse uitdunning.

Kippenren
Het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) heeft een test gedaan met een prototype van kippenren. Gedurende een periode van twee jaar werden enkele kippen gehouden op de grens van de gemeente Oudergem en het park van Woluwe, waar de hoogste densiteit aan vossen van heel Brussel wordt genoteerd. Medewerkers van het BIM stelden dagelijks vast hoe vossen langs de omheining van de proefren patrouilleerden, maar er geen enkele keer in slaagden de ren binnen te dringen. Het project is dus meer dan geslaagd! Met een beetje gezond verstand en wat zin voor logica kunnen mensen wonderen doen! Maar de wil mag niet ontbreken…
 
Beschrijving van de proefren:
  • de grootte van de ren speelt geen rol, het aantal kippen dat men wil houden is bepalend voor de afmetingen in lengte en breedte
  • de hoogte is wél belangrijk, die moet minimum 130 cm bedragen
  • bevestig de draad langs de buitenzijde van de houten palen, zodat andere natuurlijke roofdieren (marterachtigen) niet via die palen in de ren kunnen geraken. Plooi de bovenzijde van de omheining naar buiten in een hoek van 30°.
  • de maaswijdte van de draad mag niet groter zijn dan 3 à 4 cm, zodat kleine marterachtigen (wezel, hermelijn, …) de ren niet kunnen binnendringen
  • rond het kippenhok – tot vlak tegen de omheining – moet een strook van 40 cm met tegels worden bedekt om te vermijden dat de vos een toegangspijp zou graven. Vossen zijn wel slim, maar ze hebben niet de reflex om vóór de tegels te beginnen graven.
  • het nacht- of slaaphok in de ren plaats je best minstens 30 cm van de grond om schuilmogelijkheid voor ratten en muizen te vermijden. Anders zouden die op hun beurt roofdieren aantrekken.

Vermits de vos normaal gesproken enkel ’s nachts jaagt, is een afgesloten nachthok de eenvoudigste, goedkoopste, en beste oplossing om schade door vossen te voorkomen. In dat geval kan je bv. met buren afspreken omtijdens je vakantie het nachthok af te sluiten. Een andere mogelijkheid is om ('s nachts) een hond op het erf te hebben: daar zijn vossen als de dood voor.

Elk jaar vinden we in de kranten verschillende artikels van illegale praktijken, zoals het uitgraven van burchten (holen van de vossen). Dat zijn vaak represaillemaatregelen uit frustratie. Voorzorgen om het pluimvee efficiënter te beschermen zijn echter veel duurzamer en effectiever.

Vossen mogen in Vlaanderen bij wet nooit bejaagd worden in de onmiddellijke omgeving (50 m) van hun burchten. In principe mag de vos ook enkel bejaagd worden tussen 1 september en 15 januari.