College

 
Samenstelling
Het college is samengesteld uit de burgemeester: de heer Pierre Deneyer en vijf schepenen (inclusief de voorzitter van het OCMW): de heren Patrick Decat, Armand Biesemans, Ludo Persoons, mevrouw Claudine Carels en de heer Marc Deteye. De gemeentesecretaris maakt ambtshalve deel uit van het college.
 
Bevoegdheden
Het college neemt het dagelijks bestuur waar, voert de besluiten van de gemeenteraad uit en beslist collegiaal.

De vergaderingen zijn niet openbaar.