Belastingen

Gemeentelijke opcentiemen op onroerende voorheffing - aanslagjaar 2016, goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 december 2015 en gepubliceerd op 19 januari 2016

DELETE DETAILS

Aanvullende belasting op de personenbelasting - aanslagjaar 2016, goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 december 2015 en gepubliceerd op 19 januari 2016

APB_2016.pdf (120 KB)
DELETE DETAILS

Belasting op de huis-aan-huisverspreiding van reclamedrukwerk, goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 december 2013 en gepubliceerd op 7 januari 2014

DELETE DETAILS

Aangifteformulier voor verspreiding van reclamedrukwerk

DELETE DETAILS

Leegstandsheffing op leegstaande gebouwen en woningen - aanslagjaar 2014-2018, goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 mei 2013 en opnieuw gepubliceerd op 4 februari 2014

DELETE DETAILS

Belasting op het afleveren van administratieve stukken: stedenbouw en hinderlijke inrichtingen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 januari 2014 en gepubliceerd op 29 januari 2014

DELETE DETAILS

Aanpassing belastingreglement op het uitreiken van identiteitskaarten, vreemdelingenkaarten, attesten van immatriculatie en paspoorten, goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 juli 2013 en opnieuw gepubliceerd op 15 januari 2014

DELETE DETAILS

Aanpassing belastingreglement op het uitreiken van identiteitskaarten, vreemdelingenkaarten, attesten van immatriculatie en paspoorten, goedgekeurd op 30 juli 2013 en opnieuw gepubliceerd op 14 januari 2014

DELETE DETAILS

Milieubelasting voor de aanslagjaren 2013-2018, goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 mei 2013 en opnieuw gepubliceerd op 7 januari 2014

DELETE DETAILS

Belastingreglement op het afleveren van een elektronisch rijbewijs, goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 juli 2013 en opnieuw gepubliceerd op 7 januari 2014

DELETE DETAILS

Belastingen op tweede verblijven voor de aanslagjaren 2013-2018, goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 mei 2013 en opnieuw gepubliceerd op 7 januari 2014

DELETE DETAILS

Belasting op het weghalen van afvalstoffen achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen, of in niet-reglementaire recipiënten, goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 december 2013 en gepubliceerd op 7 januari 2014

DELETE DETAILS

Belasting op de lijkbezorgingen en de ontgravingen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 december 2013 en gepubliceerd op 7 januari 2014

DELETE DETAILS

Belasting voor de inname van het openbaar domein, goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 december 2013 en gepubliceerd op 7 januari 2014

DELETE DETAILS

 


© 2016 Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 59 61 61 - info@galmaarden.be | Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]